English
פרדקיטה מציעה מגוון עצום של מידע כלכלי ופיננסי אודות שווקים רבים בעולם כולו.
ליצירת קשר והזמנות:  טל' - 02-6528490     מייל - info@praedicta.com
בעלי עניין

מערכת בעלי עניין הינה מערכת פשוטה ויעילה אשר מציגה תמונת מצב מפורטת של כל מבנה הבעלויות בכל החברות הבורסאיות בתל אביב וכן את תנועות בעלי העניין היומיות.
המערכת מציגה את בעלי העניין הן לפי בעל העניין עצמו והן לי המנייה המוחזקת. מצב זה מאפשר קבלת תמונה הן של ה"אנשים" והן של החברות עצמן.

מערכת בעלי עניין כוללת מספר דוחות עיקריים:
בעלי עניין של חברה – מציג רשימה מלאה של בעלי העניין בכל חברה בכל ניירות הערך של החברה הנבחרת. המידע כולל בין היתר תאריך פעולה אחרונה, כמויות סגירה של מניות, אחוזי אחזקה בהון ובהצבעה ועוד.

תנועות בעלי עניין בנייר בודד – כולל את כל התנועה שהתרחשה אי פעם בנייר הנבחר.
דו"ח זה מציע מידע נוסף כגון תנועות על פני תקופות נבחרות, שינויים באחוזים, מניות, שווי ועוד.

תנועות עבור בעל עניין – דו"ח זה מציג מידע מקיף עבור בעל העניין עצמו וכן עבור בעלי עניין של נייר מסוים בעבר. הדו"ח מציג בין היתר את כל התנועות הרלוונטיות לכל אחזקה של בעל העניין הנבחר.

תנועות שבועיות וחודשיות – מציג את כל התנועות לפי חתך זמן נבחר.


Legal Terms    |    צור קשר |    חדשות אודותינו