English
פרדקיטה מציעה מגוון עצום של מידע כלכלי ופיננסי אודות שווקים רבים בעולם כולו.
ליצירת קשר והזמנות:  טל' - 02-6528490     מייל - info@praedicta.com
אחזקות מוסדיים

מערכת זו מציאה מידע הנוגע לתיקי ההשקעות של הגופים המוסדיים בישראל. המערכת כוללת מידע אודות השקעות במניות בארץ ובחו"ל, אגחים ממשלתיים וקונצרניים, קרנות נאמנות ועוד. מוצר זה מיועד בעיקר למנהלי השקעות וברוקרים.
המערכת כוללת מגוון כלים אשר מאפשרים ניתוח ומחקר של תיקי ההשקעות. בין היתר ניתן למצוא במערכת:
  • תמונת אחזקות מלאה
  • הפרדה בין ניירות ערך נסחרים לבלתי סחירים
  • מגוון כלי השוואה
  • פילוח תיקים לפי אפיקי השקעה
  • מעקב אחר השקעה על פי מדיניות ההשקעה של הגוף
המערכת מציעה כלי חיפוש לאיתור מהיר, יצוא מידע לאקסל וכן מידע היסטורי רב.


Legal Terms    |    צור קשר |    חדשות אודותינו